Het afgelopen jaar hebben vier studenten van Inholland (Renske Bezemer, Bauke van der Boon, Mats Castricum en Steyn Falke) onderzoek gedaan naar de buitenruimte bij de Food Innovation Academy.

Doel van het project is “om een functionele herinrichting van de buitenruimte te creëren waarbij stedenbouwkundige, verkeerskundige en groene/ecologische aspecten een rol spelen om de verblijfskwaliteit te vergroten”. Ook is er een ontwerp gemaakt van een verbeterde voetgangersroute van, naar en over het spoor.

Naast een gedegen gebiedsinventarisatie naar historie, klimaat, ondergrond en netwerken in en rond het gebied is er een heldere analyse gemaakt van de knelpunten van de buitenruimte en de voetgangersroutes. En na expertmeetings met FIA, Lentiz, gemeente Vlaardingen en Ondernemersvereniging Groot-Vettenoord zijn de studenten gekomen tot het uiteindelijke ontwerp van de directe en indirecte omgeving, en is er een mobiliteits- en inrichtingsplan gemaakt.

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op:

  • Verlagen van de hittestress en wateroverlast.
  • Verhogen van verblijfskwaliteit (bijvoorbeeld vegetatiestroken).
  • Infrastructurele aanpassingen om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen.
  • Aanpassingen in de indirecte omgeving (voetgangersroutes).

Zowel de FIA als de gemeente hebben aangegeven dat de voorstellen van de studenten een goede aanvulling zijn op de reeds gemaakt planvorming van de buitenruimte. Voor het vervolg zullen ook BBL-studenten groenvoorziening van MBO Maasland worden betrokken.