Practoraat Food, Health & Technologie van Lentiz op volle sterkte

Petra Kuiper gaat per 1 december aan de slag als practor Food, Health & Technologie voor de activiteiten van de Food Innovation Academy. Zij gaat veel samenwerken met de regionale bedrijven.

Het practoraat is een kennisplatform dat bestaat uit een practor en een kenniskring, opgebouwd uit docent-onderzoekers, specialisten uit de praktijk / het bedrijfsleven en studenten van Lentiz | LIFE College. Met als doel een goede aansluiting van de opleidingen op de arbeidsmarkt. Het practoraat richt zich op het ontwikkelen van kennis door het doen van praktisch onderzoek. Het bundelen, delen en verspreiden hiervan staat centraal.  Dit levert een belangrijke bijdrage aan het opleiden van foodprofessionals van de toekomst.

 

Veel werkervaring

Petra Kuiper heeft veel werkervaring, ook als ondernemer, opgedaan in de foodsector zowel in Nederland als daarbuiten. Daarbij is zij altijd gericht geweest op innovatie en op thema’s als gezondheid en duurzaamheid. Ook heeft zij ervaring met veel projecten in de foodsector en met onderzoeksactiviteiten met mbo-studenten. Zij legt graag ook graag verbinding met het hbo.

Het practoraat Food, Health & Technology heeft als opdracht om de samenwerking tussen medewerkers uit bedrijven, studenten en docenten te intensiveren. Binnen deze driehoek ontstaat nieuwe kennis én werken we samen aan een kritische, onderzoekende en coöperatieve houding.Het resultaat: innovatieve kennis voor de foodsector, gemotiveerde en bekwame medewerkers, een aantrekkelijke praktijkgerichte opleiding en docenten met een onderzoekende houding.Het practoraat wil met deze werkwijze een vliegwielfunctie vervullen binnen de Food Innovation Academy.