Na de herfstvakantie gaan in de Food Innovation Academy de eerste deelnemers starten met de pilot ‘Oriëntatie traject FIA’.

Deze pilot is bedoeld voor jongeren die op dit moment geen werk hebben of geen scholing volgen en zich willen oriënteren in de wereld van food en aanverwante sectoren.

In samenspraak met Stroomopwaarts, Leerrecht en RMC Nieuwe Waterweg Noord én Jongerenwerk worden de eerste jongeren aangemeld. In de pilotfase wordt op basis van de individuele vraag van de jongere een individueel maatwerkplan gemaakt.

Onderdelen van het oriëntatieprogramma kunnen zijn: een praktijktraining in de oriëntatieruimte van de FIA, excursie naar bedrijven, training werknemersvaardigheden en het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften bij de verschillende leefgebieden van de jongere.

De laatste onderdelen voor de inrichting van de oriëntatieruimte worden binnenkort geleverd door de Veenhuizengroep.