Food Innovation Academy,
perspectief voor de toekomst

 

Bijna tien jaar geleden startte onze droom: de komst van de Food Innovation Academy (FIA). De plek waar bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie elkaar ontmoeten en inspireren. Een unieke netwerklocatie, waar zaken worden gedaan en kennis wordt gedeeld. Maar ook een scholings- en praktijkplek waar jongeren worden getriggerd te kiezen voor een carrière in de foodsector. En waar mbo- en hbo-studenten samen onderzoek doen voor bedrijven. Het gat tussen foodtheorie en praktijk wordt gedicht, het imago verbeterd en carrièreperspectief verschaft. Wat een perspectief is dat!

Ons verhaal

Kweekvijver voor talenten

Het opleiden van gekwalificeerde medewerkers, waarbij praktijk en onderwijs hand in hand optrekken, is één van de speerpunten van de FIA. Hiermee profileert de branche zich als aantrekkelijke werkgever.

Foodbedrijven en studenten doen samen  onderzoek

Een tweede kernthema is het creëren van een omgeving waar mbo- en hbo-studenten sámen onderzoek doen. Zij-aan-zij met betrokken foodbedrijven. Op zoek naar oplossingen en innovaties van vraagstukken die spelen op R&D-afdelingen.

Fonkelnieuwe laboratoria, keukens en testcentra

 

Studenten van Lentiz (mbo) en Inholland (hbo) leren en werken graag in het nieuwe pand. Bijvoorbeeld in de drie fonkelnieuwe, state-of-the-art laboratoria – microbiologisch, chemisch en sensorisch. Of in de keukens, de technohal en de verschillende testcentra. Alle ruimtes zijn door de businesspartners van FIA ingericht. De studenten werken met dezelfde machines en apparatuur die ook in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt.

 

Zelf aan de knoppen

Door studenten in de proeffabriek en het Baking Center van de FIA zélf aan de knoppen te laten draaien van allerlei apparatuur en machines die in een regulier foodbedrijf worden gebruikt, leren zij de dynamiek van de sector kennen én waarderen.

Samenwerkend onderwijs

Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen samen up-to-date foodopleidingen. Vakspecialisten  geven les op school en bij bedrijven. Studenten doen afstudeeropdrachten en lopen stage bij bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. Focus op werkend leren en lerend werken om praktijk, actualiteit en theorie dicht bij elkaar te houden.

Welke opleidingen zijn er?

Duurzaamheid? Ja, natuurlijk!

To make the world a better place

Een van onze doelen is bijdragen aan duurzame voedselvoorziening, zonder dat dit ten koste gaat van ecosystemen of biodiversiteit.

Ecosystemen beschermen

Duurzame productie

Bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen zoeken met elkaar naar oplossingen op het gebied van gezonde voeding, voedselveiligheid, duurzaamheid en voedselproductie.

Gezondheid belangrijk

VN-doelen

We committeren ons aan de Social Development Goals van de VN: goede gezondheid en welzijn, goede educatie, productie in partnership.


In verbinding met de wereld

Betrokken organisaties