De Food Innovation Academy verbindt mbo en hbo met het bedrijfsleven. Met als doel toekomstige werknemers op te leiden en het onderwijs goed aan te laten sluiten op de behoefte van het bedrijfsleven. De FIA is daarnaast ook campus voor kennisontwikkeling en innovatie in de foodbranche. Verbinding met de academische wereld en het hebben van een eigen onderzoeksagenda is dan een must.

 

Foodbranche bepaalt de thema’s

Coen Hubers, verbonden aan de Leiden-Delft-Erasmus alliantie van universiteiten (LDE), heeft zo’n twintig met de FIA verbonden foodpartners benaderd met de vraag wat in de foodbranche de drie belangrijkste items zijn waar zij tegenaan lopen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Foodbedrijven bepalen op deze manier zelf welke thema’s relevant zijn voor verder onderzoek en – heel belangrijk – voor de ontwikkeling van de denkbeelden van de FIA op deze gebieden. Op basis van de input wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een onderzoeksagenda.

 

Aansluiting academische wereld

Samen met LDE wordt vervolgens gekeken welke verbindingen er kunnen worden gelegd tussen prangende vragen uit de foodsector en aanwezige kennis bij de universiteiten, zowel ten aanzien van onderzoek als onderwijs.

 

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de invloed van de ontwikkeling van de technologie op de voedingsmiddelensector. Hoe kan de kennis die bij LDE aanwezig is op het gebied van de toepassing van sensoren en robotica worden toegepast op gebied van foodprocessing?

 

Of het reeds genoemde verband tussen voeding en gezondheid. Dit is een onderwerp dat ook in het eerste kenniscafé VIA FIA aan de orde kwam. Ook in de academische wereld speelt dit. Als foodproducenten en kennis uit de gezondheidswetenschappen bij elkaar worden gebracht, kan dat innovatie binnen de foodbranche bevorderen. Goed voor de branche, de ondernemers, de gezondheid van de mensheid en de maatschappij.

 

FIA start eigen kennisdialoog

Met het opstellen van een onderzoeksagenda, ontwikkelt FIA een eigen kennisdialoog. Vanuit de visie welke onderwerpen en onderzoeken relevant zijn voor de toekomst worden keuzes gemaakt. Als verzamelpunt van partijen kan FIA binnen de gekozen thema’s mensen met elkaar verbinden, projecten opzetten en een match maken tussen kennis en bedrijfsleven. Dat maakt de FIA niet alleen een campus voor Human Capital, maar ook voor Research en Development.