Ontmoeten en bijpraten centraal op FIA-partnerbijeenkomst

De FIA-bedrijvenvereniging organiseert op dinsdag 28 september een partnerbijeenkomst voor de leden, voor bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zijn om aan te haken en de andere partners van de Food Innovation Academy. Doel van de bijeenkomst, die van 15.00-18.00 plaatsvindt in de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen, is enerzijds de formele start van de bedrijvenvereniging en anderzijds een informele bijeenkomst om met elkaar bij te praten over waar de FIA sinds de start in 2014 nu staat.

 

Stand van zaken
Het formele deel is de oprichtingsvergadering waarin bestuur, statuten en begroting worden vastgesteld. Het merendeel van de meeting heeft een informeel karakter, waarbij er informatie wordt gedeeld over de stand van zaken rond het FIA-project en de rol daarin van de FIA-bedrijvenvereniging. Veel is er de afgelopen zeven jaar bereikt. Zo is het oude gemeentekantoor waarin de FIA is gevestigd, nu deels omgebouwd tot etalage voor de foodsector. Diverse scholen maken gebruik van de praktijkruimtes, zoals Lentiz (mbo, food procestechniek), Inholland (hbo, toegepast food onderzoek) en straks ook Albeda (mbo, bakkerijopleiding).

 

Ontwikkelingen
De toegepaste opleidingsprogramma’s zijn (mede) gevormd op inspraak van het bedrijfsleven. Denk aan de operatoropleidingen – inmiddels vier in totaal – en de ambachtelijke ijsopleidingen via het IJscentrum, dat sinds 2019 onderdeel is van de FIA. Maar kijk ook naar de (verkorte) programma’s voor zij-instromers. Ook aan de innovatiekant zijn er mooie ontwikkelingen gestart, zoals het door ontwikkelen van vacuümkoel techniek, toegepast in food. En qua evenementen is er, ondanks Corona, veel gedaan aan foodpromotie via de FIA-communicatiekanalen, een beperkt aantal vakevents en bijvoorbeeld het online Kenniscafé.

 

Vervolgstap
Met de komst van de FIA-bedrijvenvereniging zet FIA wéér een vervolgstap. De vereniging i.o. telt momenteel een 15-tal leden: foodbedrijven die de FIA en het gedachtegoed ervan rond maatgericht opleiden, onderzoek & innovatie en imagoverbetering van de foodsector, een warm hart toedragen. En daarin actief een bijdrage willen leveren. Het potentieel aan foodbedrijven uit de regio Rijnmond dat interesse heeft in het lidmaatschap van de FIA-bedrijvenvereniging, is echter nog veel groter. Insteek van de partnerbijeenkomst is om ook die bedrijven enthousiast te maken om lid te worden. Om zo sámen een goede gesprekpartner te zijn richting de FIA-opleiders.

 

Samenstelling
Het bestuur van de FIA-bedrijvenvereniging i.o. wordt nu gevormd door Friesland Campina, Royal Steensma, Sococo, Van der Linde Catering, Bakkerij De Paauw en Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). De vereniging versterkt de FIA werkgroepen rond Opleiden, Onderzoek & Innovatie en Communicatie/Imago. Daarin werken de leden en de opleidingspartners van de FIA samen aan de ambities die er zijn rond de zorg voor voldoende, goed gekwalificeerde medewerkers in de FIA-productiebedrijven, onderzoek naar grondstoffen en productietechnieken van de toekomst en positieve, opbouwende communicatie en events rond foodthema’s en de betrokken foodbedrijven.

 

Programma
(wijzigingen voorbehouden)
– 14.30 uur – inloop in de Try&Taste-ruimte op de begane grond
– 15.00 uur – richting Food Board Room, 3e etage
– 15.15 uur – start ledenbijeenkomst in de Food Board Room
o Installatie bestuur, vaststellen statuten en begroting
– 16.00 uur – start informeel programma waarin ‘informeren’ en ‘met elkaar het gesprek aangaan’, centraal staan. Hierin gaan we dieper in op de activiteiten van de verschillende werkgroepen en praten we bij over wat we de afgelopen jaren als FIA-partners hebben gerealiseerd en kijken we vooruit naar de stappen die we het komend schooljaar samen willen zetten. Een rondleiding door de FIA behoort tot de mogelijkheden
– 17.30 uur – netwerkborrel en hapjes in de Try&Taste-ruimte
– 18.00 uur – sluiting

 

Interesse?
Opgave voor de partnerbijeenkomst kan bij Hilco Wagenaar, projectcoördinator FIA-bedrijvenvereniging: h.wagenaar@steensma.com. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over het lidmaatschap van de FIA-bedrijvenvereniging.