Het Kenniscafe VIA FIA op 13 oktober gaat niet door.