Inholland Green Juniors van start in september

Vanaf begin september gaan de Green Juniors van hogeschool Inholland Delft van start. In teams bestaande uit vierdejaars studenten Food Commerce and Technology, Tuinbouw & Agribusiness, Dier- en Veehouderij en Landscape and Environment Management, werken studenten twintig weken lang aan vraagstukken uit het bedrijfsleven.

 

26 projecten

Er zijn 26 projecten beschikbaar voor de studenten, die een motivatiebrief moeten schrijven voor het project van hun keuze, waarna de coördinatoren van Inholland de uiteindelijke groepsindeling zal bepalen. Enkele voorbeelden zijn een opdracht omtrent keurmerken bij duurzaam vlees, een marktonderzoek naar Vertical Farming en een sensorisch onderzoek bij varkensvlees, maar er is ook een opdracht vanuit het RAAK-mkb project Pulp Vision over de reststroom van uien.

 

Contacten leggen met bedrijven

Jan-Willem Donkers is als Business Developer bij hogeschool Inholland betrokken bij het opzetten van Green Juniors-projecten. “Ik ben zo veel mogelijk op stap en leg contacten met bedrijven in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, tuinbouw of chemie. Ik vraag tegen welke problemen zij aanlopen en kijk vervolgens of studenten van onze opleidingen via een Green Juniors-project, stage of afstudeeropdracht kunnen bijdragen aan een oplossing.”

 

Waardevolle inzichten

De inzet van multidisciplinaire studententeams levert waardevolle inzichten op voor de opdrachtgevers. Waar studenten van Landscape and Environment Management wellicht graag snel de diepte in willen op het gebied van ecologie, zal een praktisch ingestelde Tuinbouwstudent misschien eerst een plan van aanpak willen opstellen.

 

Innovatieve oplossingen

Donkers beaamt dat de inzet van een Green Juniors-team een grote meerwaarde heeft voor bedrijven. “Bedrijven zitten vaak in een eigen koker. Doordat studenten vanuit een ander perspectief aankijken tegen bepaalde problemen, komen ze vaak met innovatieve oplossingen. Voor studenten is het nuttig en leerzaam om te werken aan maatschappelijk relevante opdrachten uit de praktijk en daarbij geconfronteerd te worden met de uiteenlopende perspectieven van studenten van andere opleidingen. Dat is een goede voorbereiding op hun toekomstige arbeidspraktijk.”