In het Pulp Vision-project doen de hogescholen Inholland (Delft en Amsterdam) en Van Hall Larenstein samen met innovatieve ketenpartners onderzoek naar de toepassing van voedingsvezels uit uienpulp in levensmiddelen.

Voedingsvezels zijn gezond

Voedingsvezels hebben een positieve werking op de gezondheid, maar komen in menig dieet te weinig voor. Als nieuwe toepassingen van vezels hun weg naar de markt vinden, stijgt de waarde van de pulp. Dat levert ondernemers een extra inkomstenbron op. Gezonde vezels worden zo beter benut en het project draagt bij aan de circulaire economie.

Een half miljoen uienresten

Onze uiensector produceert 1,3 miljoen ton uienproducten op jaarbasis. De reststroom omvat ruim een half miljoen ton per jaar. Er is nu een proces ontwikkeld om de grote reststroom die bij de teelt en verwerking ontstaat, te verwaarden. De focus ligt op het scheiden van een stroom met voornamelijk eiwitten en een pulpstroom met vezels (70% van de droge stof). Die tweede stroom gaat nu nog naar biovergistingsinstallaties. Het project Pulp Vision focust op het omzetten van die pulpfractie tot een hoogwaardig eindproduct, dat ingezet kan worden voor de verrijking van levensmiddelen met voedingsvezels. De onderzoeksvraag is ‘hoe kunnen uit vezelrijke pulp van uienresten toepasbare voedingsingrediënten worden ontwikkeld?’

Geur- en smaakrijk maken

Het geurvrij en smaakneutraal maken van de vezelfractie is de hoogste prioriteit binnen het project Pulp Vision. Daar komt ook sensoriek bij kijken. Docent-onderzoekers zullen in samenwerking met studenten van twee hogescholen en geholpen door experts van de MKB-partners en lectoren, in twee jaar tijd de eerste producten marktrijp maken. Studenten leveren een literatuurstudie op en moeten praktijkexperimenten uitvoeren – hetzij thuis, hetzij in het Foodlab  – waaruit duidelijk wordt welke methode het meest belovend is om de gewenste geurvrije en smaakneutrale vezel te bereiken voor toepassing in de bakkerij.