Lentiz start Oriëntatietraject voor zij-instromers in de FIA

Het Oriëntatietraject van de Food Innovation Academy is gestart. In dit traject kunnen jongeren zonder werk of startkwalificatie kennismaken met werk en opleidingen in de voedingsmiddelenbranche. In deze sector liggen uitgelezen kansen voor jongeren om zich op verschillende niveaus en in verschillende richtingen te ontwikkelen tot een foodprofessional, in alle geledingen van de branche. Van logistieke handelingen tot het ontwerpen van levensmiddelen, van de techniek achter een afvulmachine tot de marketing en verkoop.

 

Voor wie?

Elke jongere tussen de 16 en 27 jaar uit de regio die op dit moment geen onderwijs volgt, geen startkwalificatie heeft of geen werk heeft, kan zich hiervoor aanmelden. Lentiz gaat, als mbo-opleidingspartner in de FIA, intensief met hen aan de slag om samen te bekijken waar de mogelijkheden liggen in een kennismaking met de sector.

 

Veelbelovend programma
Aan de hand van een uitgebreid kennismakingsgesprek met daarna een intake ontwikkelt Lentiz samen met de jongere een individueel maatwerkplan. Hierin staat wat de jongere wil bereiken en hoe zij/hij dit het beste kan doen. Daarna volgt de oriëntatie- en werkfase waarin de coach met de jongere aan de slag gaan met dit individuele plan. Denk hierbij aan coaching, training en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Ook doen de jongeren praktijkervaring op in de oriëntatieruimte in de FIA. Andere activiteiten zijn bedrijfsexcursies en het bijwonen van gastlessen bij o.a. bedrijven in de foodbranche.

 

Gelijk starten? Meld je aan via info@fiamail.nl.