“De Food Innovation Academy is een geschenk voor onze studenten, de food-bedrijven in deze regio en voor de stad Vlaardingen.” Met die woorden opende burgemeester Bert Wijbenga maandag 20 juni officieel de Food Innovation Academy.

Na een kleine 10 jaar plannen maken én realiseren is de FIA nu klaar voor de toekomst. Het voormalige gemeentekantoor aan de 1e Industrieweg in Vlaardingen is omgebouwd tot een inspirerend praktijkhuis van de voedingsmiddelenbranche in Zuid-Holland, waar foodstudenten van Lentiz |LIFE College en Inholland, cursisten van het Lentiz IJscentrum én de bakkerijstudenten van Albeda hun praktijklessen krijgen.

 

Geschenk

“De FIA is een geschenk voor de studenten in de stad vanwege de revitalisering van het vakmanschap in foodbedrijven”, vertelt burgemeester Bert Wijbenga van de gemeente Vlaardingen tijdens de openingsceremonie. Daarbij legde de bestuurder de letters F, I en A – uitgevoerd in chocolade – op een letterplank, gemaakt door Meester Patissier Hidde de Brabander, manager van het IJscentrum dat in de FIA is gevestigd. “Maar de FIA is ook een geschenk voor de foodbedrijven hier uit de regio die maar moeilijk voldoende vakmensen kunnen vinden”, vervolgt Wijbenga. “Tenslotte is de FIA ook een geschenk voor de stad. Deze samenwerking helpt mee het vakmanschap weer terug te brengen. Vlaardingen profileert zich als mbo-stad: hier kun je een praktisch vak leren en ook meteen aan de slag.”

 

Bouwen aan toekomst
Gert Kant, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep, stond mede aan de wieg van de FIA. “Via dit ‘clubhuis’ werken wij mee aan het toekomstbestendig maken van de regionale foodsector”, geeft hij de genodigden tijdens de opening mee. “Dat kan Lentiz niet alleen. Daar heb je ondernemers, de overheid en andere onderwijsinstellingen als Albeda en Inholland voor nodig. De kunst is in gezamenlijkheid te werken aan een vernieuwingsslag in het onderwijs. Door samen te werken aan het binnenhalen van nieuwe studenten voor de foodsector. Dat is wat we in de FIA al doen. Maar we kunnen nog veel meer uit de samenwerking halen. Via gezamenlijke opleidingstrajecten, waarin ambacht en industrie elkaar raken.”

 

Menselijk kapitaal
“Als ondernemer wil je meer dan alleen geld verdienen, we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met onze inbreng in de FIA maken we dat concreet”, onderbouwt Alfred Bruin, eigenaar van Royal Steensma Bakery Ingredients, de reden waarom hij met zijn bedrijf grote investeringen doet in de FIA. “We stemmen er de regionale vraag van de arbeidsmarkt en het onderwijsaanbod op elkaar af. Royal Steensma doet dat onder meer door toekomstig food- en bakkerijmedewerkers via de FIA op te leiden ín ons bedrijf.”

Tijdens de opening kwamen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen aan het woord: v.l.n.r. Hilco Wagenaar -Royal Steensma, Simone Fredriksz -Albeda, burgemeester Wijbenga, Rick van Dam -Lentiz, Arry Verhage -SOL, Alfred Bruin -Royal Steensma, Gert Kant -Lentiz, Cor Bakker -Lentiz, Fabian van der Horst -Inholland.

Overal in Nederland ontstaan samenwerkingsverbanden vergelijkbaar met de FIA. Met als doel foodmensen wendbaar, vitaal en vaardig te maken. En om te zorgen voor instroom in de foodsector, weet Arry Verhage van de Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Landelijk jaagt hij regionale (food)samenwerkingsverbanden, zoals de FIA, aan. SOL was van het begin aan betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking. “Het is daarin belangrijk dat de stem van de foodbedrijven wordt gehoord. Wij doen ons best financiële potjes te vinden om dergelijke samenwerkingsverbanden te ondersteunen.”

Hij vervolgt: “De FIA geeft inspiratie aan andere samenwerkingsverbanden in de rest van het land. In dit pand worden de bedrijven uit de foodsector zichtbaar gemaakt: welke producenten zitten er achter de producten in de supermarkt? Hier vind je ze allemaal bij elkaar en krijgen ze een gezicht.”

Albeda-bestuurder Simone Frederiksz roemt de visie, durf, het ondernemerschap en het doorzettingsvermogen van de FIA-partners. “Elementen die passen bij onze school. Daarom zijn we vorig jaar met onze bakkerijopleiding ook onderdeel geworden van deze mooie samenwerking. We merken dat onze studenten hier geïnspireerd worden.” Ook Albeda wil zich hard maken voor vernieuwende opleidingsroutes waarbij ambachtelijk vakmanschap en industriële skills worden verenigd. “Daar ligt de toekomst.”

 

Fabian van der Horst, directeur Agri, Food & Life Sciences van Inholland, de hbo-partner binnen de FIA, noemt het gebouw waarin het samenwerkingsverband is gevestigd, ‘de coolste plek voor studenten om te worden opgeleid’. “Samen met bedrijven werken aan onderzoek en innovatie, vinden ze het leukste wat er is. En dat doen we hier, al komt dat niet vanzelf.” Hij roept geïnteresseerde bedrijven uit de regio Rijnmond op zich te melden in het FIA-gebouw. “Kom langs, laat je rondleiden en doe met ons mee!”

 

Rick van Dam, bestuurder bij Lentiz, onderstreept dat. “Het laten aanhaken van meer bedrijven helpt in het onderzoekend leren dat we via ons practoraat hier vorm geven. Het betrekken van foodbedrijven zag je ook bij de Hackaton die we hier begin juni organiseerden. Mbo-studenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs deden samen onderzoek naar door bedrijven aangeleverde vraagstellingen. Dat vormde een inspirerende kennismaking met het werken in de voedingsindustrie en helpt jongeren te laten instromen. Dat soort kansen biedt de FIA.”