7 vragen aan .... Euro-Caps

Hoe gaan onze partners om met de coronacrisis? Deze keer aan het woord: Barbara Braams-Toenbreker, Learning & Development manager bij Euro-Caps B.V.

 

1.  Wat maken jullie precies en voor wie?

Euro-Caps is een hard-groeiend jong bedrijf, dat nespresso/dolce gusto compatible koffiecups produceert voor de private label markt. Op dit moment hebben we twee productielocaties. Juist omdat we hard groeien, zijn we continu op zoek naar nieuwe collega’s. We zijn op zoek naar mensen die bij onze cultuur passen. Deze bedrijfscultuur helpt ons om onze ambities waar te maken en ons te ontwikkelen als bedrijf. Zo is 3% van de loonsom beschikbaar om te besteden aan training en ontwikkeling. We doen enorm veel in dit bedrijf! Als ik vier dingen mag noemen waar we veel aandacht aan besteden;

  • Dienend en persoonlijk leiderschap. Hier verstaan we onder; leiderschap om mensen in hun kracht te zetten, om alles uit zichzelf te halen
  • In company BBL-trajecten voor onze operators en een talent programma voor onze Technische Dienst
  • Interne machine training trajecten
  • Individuele ontwikkelvragen

 

2. Hoeveel medewerkers telt jullie bedrijf?

Bij Euro-Caps werken we met ruim 300 medewerkers, verspreid over twee fabrieken. Onze derde fabriek is in aanbouw.

 

3. Op welke manier zijn jullie betrokken bij de Food Innovation Academy?

We zijn betrokken bij de bedrijvenvereniging van de FIA. We leveren bij de FIA een bijdrage vanuit een werkgeversperspectief. Die verbinding van werkgevers in de food branche en onderwijs is belangrijk. Een specifiekere reden waarom we bij de FIA betrokken zijn, is omdat we mensen willen blijven ontwikkelen. Niet alleen beginnend beroepsbeoefenaren hebben de juiste bagage nodig van school. Techniek gaat zo hard, dat je ook bestaande beroepsbeoefenaars moet blijven trainen. Met de FIA willen we de ontwikkelingsbehoefte van de bestaande beroepsbeoefenaars vormgeven.

 

4. Welke impact heeft de coronacrisis op het bedrijf en jullie personeel?

Bij een bedrijf als Euro-Caps kunnen de meeste mensen niet thuis werken. De mensen die op kantoor werken, werkten wel vaker thuis. Maar ze probeerden ook geregeld wel op kantoor te werken, voor de verbinding en het in contact blijven. We hebben een open bedrijfscultuur. Door de coronamaatregelen was het niet toegestaan om vanuit het kantoor in de productiehallen te komen. Hierdoor kon het managementteam niet even het bijna dagelijkse rondje maken op de werkvloer, terwijl dat normaal wel vaak gebeurd.

 

5. Brengt deze periode het bedrijf ook iets goeds? Wat precies?

Door de coronacrisis werken veel mensen thuis, dus veel meer mensen drinken thuis hun koffie. We zagen dus een groei in onze afzet. De vraag steeg alleen maar.

 

6. Hoe komen jullie aan voldoende vakmensen, nu en in de toekomst? En hoe binden jullie ze aan de organisatie?

We besteden veel aandacht aan communicatie in ons bedrijf. We maken niet een product dat door consumenten direct herkend wordt en we zijn geen merk. Daarom laten we ons minder als product en meer als werkgeversmerk zien in de media. Euro-Caps is een bedrijf met veel technologische innovaties en een open en transparante bedrijfscultuur. Pieter Bas (Talent Recruiter bij Euro Caps) heeft dit uitgebreid toegelicht tijdens het Online Kenniscafé VIA FIA. Recruiters geven ook aan dat ons vijfploegensysteem als prettig wordt ervaren, dit is ook een factor. En we hebben eigenlijk altijd stagiairs rondlopen, dit is een mooie kans voor in/doorstroom binnen Euro Caps.

 

7. Tip of boodschap voor de andere FIA-partners?

Ik geloof echt dat de kwaliteit en ontwikkeling van onze mensen bepalend is voor het bereiken van onze ambities. Investeren in de groei van mensen en het leiderschap dat hen daarin ondersteunt is key. Anders gaat de technologie of maatschappelijke ontwikkeling aan je voorbij, dan ben je te laat.