Om er voor te zorgen dat de juiste richting wordt gegeven aan de opleidingsprogramma’s, de onderzoekstrajecten en de imago verbeterende activiteiten in de Food Innovation Academy (FIA), is recentelijk de bedrijvenvereniging FIA opgericht.

 

Het doel van de vereniging is om als bedrijven de krachten te bundelen op het gebied van imago, opleiden en praktijkonderzoek. Daarnaast faciliteert de vereniging de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid, en jaagt deze aan. Ook wil de vereniging richting geven aan de invulling van de FIA vanuit het bedrijvenperspectief.

 

Bestuur
Het bestuur van de bedrijvenvereniging wordt gevormd door:

 • Arry Verhage (voorzitter), Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL)
 • Perry van Gils (secretaris), Social Coffee Collective (Sococo)
 • Klaas Fuite (penningmeester), Bakkerij Fuite
 • Alfred Bruin (bestuurslid), Royal Steensma Bakery Ingredients
 • Hans Buitelaar (bestuurslid), FrieslandCampina
 • Robin van der Schuyt (bestuurslid), Van der Linde Catering

 

 

De werking van de FIA-bedrijvenverenging is als volgt:

 • Leden: bepalen de koers en geven invulling aan de activiteiten;
 • Bestuur: bewaakt de samenhang en voortgang, vertegenwoordigt het collectief binnen de FIA en zijn de ambassadeurs van het samenwerkingsverband;
 • Er wordt geschakeld met de FIA-werkgroepen, waarin wordt samengewerkt met het onderwijs en de overheid;
 • De werkgroepen houden zich bezig met
  • Imago / werving
  • Opleiden
  • Onderzoek & Innovatie
 • Leden van de bedrijvenvereniging nemen áctief deel in de werkgroepen;
 • De voorzitters van de werkgroepen komen uit het bedrijfsleven en zijn verbonden met bestuursleden van de bedrijvenvereniging.

 

Niet vrijblijvend
Lid worden van de bedrijvenvereniging FIA is niet vrijblijvend. De vereniging verwacht een (pro-) actieve inzet om onze broodnodige doelstellingen te realiseren. Dat betekent concreet:

 

 • Samenwerken bij het realiseren van de gewenste instroom van studenten door het organiseren van excursies, het verzorgen van gastlessen op scholen en in de FIA, het blijvend presenteren van de bedrijven middels collages en stands;
 • Samenwerken bij het realiseren dat jaarlijks de afgestudeerde foodoperators (mbo en hbo) een baan vinden bij de gezamenlijke foodbedrijven in de regio;
 • Samenwerken bij het opleiden van foodoperators BBL’ers;
 • Samenwerken bij het verzorgen van contractonderwijs voor de levensmiddelentechnologie;
 • Samenwerken bij het realiseren van voldoende stageplaatsen en afstudeerplaatsen voor de studenten van de FIA, waarbij de stages en afstudeerprojecten uitdagend zijn voor de studenten;
 • Samenwerken bij het beschikbaar stellen van vaklieden voor praktijklessen en ook het aanbieden van meewerk-/opfris-stageplaatsen voor docenten;
 • Samenwerken bij het beschikbaar stellen van leermiddelen en studiemateriaal voor de praktijkopleiding door toeleveranciers en bedrijven zelf;
 • Samenwerken bij het periodiek evalueren van de curricula voor het onderwijs om permanent vraag gestuurd, innovatief onderwijs te kunnen verzorgen;
 • Samenwerken bij het aanbieden van onderzoeksprojecten, minimaal 1 project per bedrijf per 2 jaar;
 • In kínd bijdragen aan de FIA, in uren en apparatuur t.b.v. de pilotfaciliteiten;

 

Naast tijd, faciliteiten en expertise dragen de leden bij in de kosten van de vereniging.

 

Interesse?

Bedrijven die interesse hebben om aan te haken bij de FIA-bedrijvenvereniging, kunnen contact zoeken met Hilco Wagenaar (projectcoördinator): h.wagenaar@steensma.com, mobiel: 06-46751896.