Bedrijvenvereniging in oprichting

Vijf ondernemers gaven gehoor aan de oproep van begin december om zitting te nemen in het oprichtingsbestuur van de FIA Bedrijvenvereniging. Dat zijn FrieslandCampina, Sococo, Bakkerij Paauw, Royal Steensma en Van der Linde Catering. Zij zijn nu druk bezig met het opstellen van de statuten en een begroting om invulling te kunnen geven aan de bedrijvenvereniging.

ALV voor de zomervakantie

Het plan is om voor de zomervakantie de eerste ALV te organiseren en de vereniging op te richten. Alle businesspartners van de FIA en bij de FIA betrokken ondernemers worden uitgenodigd om zich aan te sluiten.

Zodra de bedrijvenvereniging is opgericht, krijgen de leden een leidende rol binnen de FIA. De vereniging gaat activiteiten ondernemen om ervoor te zorgen dat de ambities van de FIA worden gerealiseerd, namelijk: 1. het versterken van de instroom van goed opgeleide medewerkers, 2. het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, 3. het verbeteren van het imago van de levensmiddelenbranche.

Ook deelnemen aan de oprichting?

Ben je ook een betrokken businesspartner en heb je de oproep gemist, maar wil je wel graag meepraten en meedenken over  de oprichting van de vereniging? Neem dan contact op met Arry Verhage.