Albeda in Rotterdam heeft de intentie uitgesproken de opleiding Brood & Banket volgend jaar onder te brengen in de Food Innovation Academy in Vlaardingen. De opleiding, die ruim 120 bakkersstudenten telt, wordt daarbij gekoppeld aan de Bakery Innovation Academy: de multidisciplinaire opleidingsbakkerij die onderdeel is van de FIA. Het is de bedoeling dat de eerste bakkers in spé van Albeda vanaf september 2021 hun theorie- en praktijklessen volgen in de FIA.

 

Graag aansluiten
“We bezinnen ons al een tijdje op de toekomst van onze bakkerijopleiding aan de Rosestraat in Rotterdam”, vertelt Bertho Rombout, directeur van het cluster Hospitality waar de opleiding Brood & Banket onder valt. “Onze bakkerij is aan vervanging toe. De vraag is dan: wat ga je doen? De huidige bakkerij opknappen op de bestaande locatie, of aansluiting zoeken bij een nieuw, inspirerend en veelbelovend samenwerkingsverband waar opleiden centraal staat en dat midden in de foodketen staat? Wij kiezen vol overtuiging voor dat laatste en zien enthousiast uit naar het werken in en met de FIA.”

 

Samen doen
De afgelopen maanden voerde Albeda constructief en voortvarend overleg met collega-school Lentiz onderwijsgroep, die vanaf het begin de kartrekkende mbo-partner is binnen de FIA. Omdat Lentiz zelf geen bakkerijopleiding in huis heeft, maar zich meer richt op het opleiden van procesoperators in foodbedrijven, ontstond er ruimte voor een partnerschap tussen beide scholen. “De Food Innovation Academy is een sámenwerkingsverband; dat woord zegt eigenlijk alles. Willen we van de FIA een succes maken, dan moeten we het sámen doen”, licht Gert Kant, bestuursvoorzitter van Lentiz, de overeenkomst met Albeda toe. “Wij zijn dan ook ontzettend blij met en trots op deze samenwerking. We gunnen elkaar dit!”

 

Hij vervolgt: “Lentiz is sterk in ‘groen’ onderwijs op het gebied van agro en food: het bakkerij- en horeca-specialisme van Albeda is dan een prima passende aanvulling. Zo zorgen we er samen voor dat we de komende jaren de juiste foodvakmensen afleveren aan de bedrijven in de regio Groot-Rotterdam.”

 

Ambitieus netwerk
Om de toekomstplannen te bekrachtigen, is dinsdag 30 juni een intentieverklaring getekend door Ron Kooren (voorzitter College van Bestuur Albeda), Gert Kant en Alfred Bruin (Holding Directeur Royal Steensma en lid van het dagelijks bestuur van de FIA). “We zijn ongelofelijk blij en dankbaar met deze stap”, verwoordt Kooren de aanstaande verhuizing. “Door te landen binnen de FIA, worden we onderdeel van een veelbelovend en ambitieus netwerk van bedrijven, scholen en regionale overheden. Ik spreek namens alle docenten en medewerkers van de bakkerijopleiding als ik zeg dat we staan te popelen ons steentje daaraan te mogen bijdragen.”

 

Nieuwe stap naar droom
Alfred Bruin noemt de samenwerking met Albeda een nieuwe stap in het verwezenlijken van de FIA-droom. “Bovendien raakt deze samenwerking ook het hart van Royal Steensma. Wij zetten ons op alle fronten in voor bakkers: met onze grondstoffen, maar nu ook met maatgericht opleiden. Dit is voor ons een echte verdiepingsslag.  Albeda is een toonaangevende bakkerij-opleiding die we letterlijk op ons eigen terrein mogen huisvesten. Bedrijven, scholen en brancheorganisaties werken nu echt onder één dak samen aan het opleiden van het juiste type bakker voor de toekomst: Lentiz gericht op de industrie, Albeda gericht op het ambacht en middenbedrijf, waarbij studenten en cursisten over en weer kennis kunnen ophalen. Prachtig toch! Daarmee creëren we een soort Huis voor de Bakkerij.”

 

Samenwerkingsovereenkomst
De komende maanden bespreken het FIA-bestuur en Albeda de verdere details van de beoogde samenwerking. Het plan is dit najaar een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarmee de komst naar de FIA definitief is.