Over ons

Food Innovation Academy
De Food Innovation Academy is het regionale meetingpoint in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het is het innovatielab waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, creëren en inspireren.

Goed opgeleide vakmensen
Om in de toekomst de levensmiddelenindustrie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag van goede en gemotiveerde werknemers te voorzien is een unieke samenwerking opgezet tussen bedrijven, overheid en onderwijs. Deze samenwerking is de Food Innovation Academy en is erop gericht om voldoende goed opgeleide technisch/technologische professionals op mbo- en hbo-niveau af te leveren.

Baanzekerheid in de branche
Onderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen samen up-to-date foodopleidingen in een hybride leeromgeving (onderwijs, onderzoek en bedrijven gecombineerd). Vakspecialisten uit foodbedrijven geven les op school en bij bedrijven. Studenten doen afstudeeropdrachten en lopen stage bij bedrijven uit de levensmiddelenindustrie. Na de opleiding vindt de student een baan bij een van de aangesloten bedrijven in de levensmiddelensector.

Persbericht

Lees hier het persbericht over de bouw van de Food Innovation Academy aan de Industrieweg in Vlaardingen.

Klik hier
Persbericht

Lees hier het persbericht over het hoogste punt van de food innovation academy.

Klik hier
Persbericht

Lees hier het persbericht over de toekenning Regionaal Investeringsfonds mbo.

Klik hier
Folder

Bekijk hier de (promotie) folder voor leerlingen over de Food Innovation Academy.

Klik hier
Artikel

Lees hier het artikel over de food innovation academy.

Klik hier

Food Innovation Academy voor de sector, de regio…

…en voor de toekomst van onze jongeren

Sector

De levensmiddelenindustrie in Nederland genereert jaarlijks een omzet van meer dan 50 miljard euro met, in professioneel jargon, food en non-food. Met een stijging van 5,4 procent kent de levensmiddelenindustrie de hoogste productiegroei in vijf jaar. De export neemt over de hele linie toe, zowel naar Europa als naar de rest van de wereld. De sector is goed voor bijna vijf procent van het bbp, er werken 136.000 mensen, dat staat voor 6% van de totale werkgelegenheid in Nederland.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) huisvest een groot aantal levensmiddelenbedrijven die gebruik maken van hoogwaardige technologie en die behoefte hebben aan goed opgeleide mbo en hbo levensmiddelentechnologen en technici en duurzame inzetbaarheid van (toekomstige) medewerkers.

Regio

De Food Innovation Academy past in een breder kader:

  • Westland en Oostland als producenten van gezondheid & welbevinden met de Greenport Horti Campus (GHC)
  • Midden Delftland als Cita Slow
  • Barendrecht/Ridderkerk rondom handel en logistiek met de derde GHC-campus
  • Rotterdam met oa de Haven, de Markthal, de RDM-campus en de STC-campus.

Betrokkenen

Ruim 28 bedrijven en instellingen zijn direct betrokken bij de Food Innovation Academy. Tien bedrijven en onderwijsinstellingen hebben inmiddels toegezegd expertise te leveren voor de ontwikkeling van de opleiding, actief betrekken van docenten en leerlingen, inspirerende stages en het leveren van machines voor het technologisch hart van de opleiding.

Meetingpoint

Innovatie en kennisdelen
Het kennis- en innovatiecentrum Food Innovation Academy krijgt een state-of-the-art meetingpoint met moderne praktijkgerichte les- en pilot plant faciliteiten in Vlaardingen. Het meetingpoint faciliteert innovatie in proces en product, talent- en kennisontwikkeling en kennisspreiding, praktijkonderzoek en vooral ook goede netwerkmogelijkheden in de MRDH.

Contact

Algemeen:

info@fiamail.nl

Contactpersoon vanuit het bedrijfsleven:
Arry Verhage te bereiken via a.verhage@sol-online.nl
of via 06-46 63 34 78.

Contactpersoon vanuit het onderwijs:
Cor Bakker te bereiken via cbakker@lentiz.nl
of via 06-53 35 46 80.

Vragen of opmerkingen?